ROT-avdrag

ROT-avdraget får du 50 % avdrag på arbetskostnaden direkt på fakturan (upp till 100 000:- om ni bor två i hushållet).

klicka på länken nedan så har du många exempel på ROT-avdrag.

Läs mer om ROT-avdraget på skatteverkets hemsida.

Läs mer om ROT-avdrag

Fakturamodellen innebär att du som köper husarbeten bara betalar halva arbetskostnaden inklusive moms. Du får alltså den preliminära skattereduktionen direkt. Den resterande arbetskostnaden får den som säljer husarbetet från Skatteverket när du har betalat din faktura. Skatteverket meddelar dig att beslut om utbetalning till företagaren har gjorts samt hur stort belopp som har betalats ut.

Det belopp som du har fått i preliminär skattereduktion kommer att vara förtryckt i din deklaration. Du behöver alltså inte lämna in en ansökningsblankett för detta.

Flera ägare

Om ni är flera som äger bostaden och ska dela på kostnaden för arbetet är det viktigt att ni meddelar utföraren av arbetet att samtliga vill ha skattereduktion för sin del av kostnaden. Om skattereduktionen gäller ett hushållsarbete behöver du inte äga bostaden. Det gäller bara ROT-arbeten. För att du ska kunna få preliminär skattereduktion och för att utföraren ska kunna få betalt från Skatteverket krävs det att du lämnar ditt personnummer till utföraren av arbetet.

Läs mer på skatteverkets hemsida.