Stenläggning, Trädgård & Landskapsarkitektur

 

MARK STENLÄGGNING. Våra stenläggare är utbildade och certifierade plattläggare, stensättare och murare. Vi utför även trädgårdsarbeten, mur- och putsarbeten. Exempel på arbeten vi utför är: Lägga plattor, marksten, kullersten, marktegel, gatsten, skiffer, natursten, kantsten, mur, bygga stödmur eller stentrappor, uteplats eller stengolv, stenterrass eller stenaltan.


Exempel på utförda arbeten: